Namioty przemysłowe

Chociaż namioty zwykle bardziej kojarzą się z wakacyjnymi wypadami na łono przyrody niż jakimikolwiek zastosowaniami przemysłowymi, to jednak są one bardzo interesującą alternatywą dla tradycyjnych budowli.

Namioty przemysłowe nie zastąpią co prawda hali produkcyjnej, ale mogą stać się stosunkowo niedrogim zamiennikiem np. dla budynków o przeznaczeniu handlowym. Widok sklepów, czy straganów osłoniętych podobnymi konstrukcjami nie należy przecież do rzadkości, nawet w sezonie zimowym (oczywiście po zainstalowaniu odpowiedniego systemu nagrzewającego).
Takie rozwiązania mają tę zaletę, że nie tylko są tańsze od ich trwałych odpowiedników, ale również pozwalają na dużo większą mobilność przedsięwzięcia chronionego w podobny sposób.

Montaż konstrukcji, nawet jeśli byłaby to duża hala namiotowa, jest o wiele prostszy niż zainstalowanie innych rozwiązań. Z przeprowadzaniem całej operacji powinien sobie poradzić każdy, kto zapozna się instrukcją obsługi, lub w przypadku bardziej skomplikowanych „budowli” przejdzie właściwe szkolenie.
Dodatkową zaletą korzystania z namiotów jest to, że można je bez problemu przechowywać nawet w niewielkich magazynach, co nie generuje niepotrzebnych kosztów.