Hale namiotowe przemysłowe

Przeobrażenia w naszej firmie jakie nastąpiły w zeszłym roku wymusiły na nas konieczność wymiany starych hal produkcyjnych i magazynowych na nowe. Było to podyktowane głównie faktem zmian w ustawodawstwie dotyczącym dopuszczalnych hal stosowanych przy procesach produkcyjnych żywności i ich magazynowania.

Sztywne i bardzo wysoko zawieszone wymagania względem aspektów sanitarnych oraz produkcyjnych sprawiły, że musieliśmy sięgnąć głęboko do swoich kieszeni w celu zainwestowania naszych funduszy na pozyskanie nowych hal. Hale namiotowe przemysłowe były zdecydowanie droższe od hal magazynowych. Hale namiotowe magazynowe były po pierwsze mniejsze wielkościowo, a pod drugie ich koszty, w przeliczeniu na metr kwadratowy, były znacznie niższe niż wartość finansowa hal przemysłowych. Przed zakupem oczywiście zrobiliśmy dokładny rekonesans terenu.

Marek znalazł w wyszukiwarce „hale namiotowe sprzedaż” i wybrał najbardziej korzystną dla nas ofertę systemu spłat ratalnych. Po zainstalowaniu nowych hal i utylizacji starych, jesteśmy już w stanie pochwalić się stuprocentową zgodnością z obowiązującymi na naszym rynku normami stosowanymi względem hal produkcyjnych dla wytwarzania żywności. Wreszcie udało nam się to w stu procentach.