Budowa domu

Wynajmowanie nieruchomości, nie tylko dla prowadzenia działalności gospodarczej, ale również na cele mieszkaniowe, to trend, który jest obecnie w Polsce dominujący.

Najem ma co prawda swoje zalety, ale w dłuższej perspektywie jest on całkowicie nieopłacalny. Co z tego, że zwykle koszt najmu wydaje się dużo mniejszy niż np. budowa hali produkcyjnej, czy budowa domu, skoro po ustaniu stosunku najmu inwestor pozostaje z niczym. Hipotetycznie ma on w kieszeni środki, które musiałby przeznaczyć na budowę, jednak w praktyce okazuje się, że jest dość złudne.

Zakładając, że np. budowa domów jest w większości przypadków finansowana w drodze zaciągania kredytów hipotecznych, można śmiało przyjąć, że koszty jakie miesięcznie będzie ponosił inwestor, nie przekroczą kosztów wynajmowania podobnej nieruchomości. W wielu przypadkach mogą być nawet sporo niższe.

W dłuższej perspektywie wybudowanie własnej nieruchomości jest bardziej opłacalne od najmu, a po spłacie kredytu pozostaje nam jeszcze majątek w postaci budynku, który można sprzedać bądź wynajmować.

Ryzyko związane z zaciąganiem kredytu także jest w gruncie rzeczy niewielkie. Nieruchomość z obciążoną hipoteką można przecież zbyć (za zgodą banku) pozbywając się zadłużenia.